โลโก้เว็บไซต์ งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 25 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนามทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
วันที่ 24 กันยายน 2561  ที่อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561  “...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา