โลโก้เว็บไซต์ การเสวนา เรื่อง  “อดีต   ปัจจุบัน  อนาคต ของราชมงคลบ้านกร่าง” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การเสวนา เรื่อง  “อดีต   ปัจจุบัน  อนาคต ของราชมงคลบ้านกร่าง”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 639 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  21 กันยายน  2561  ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  กล่าวต้อนรับพร้อมทั้ง เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมการเสวนา  ในหัวข้อเรื่อง  “อดีต   ปัจจุบัน  อนาคต ของราชมงคลบ้านกร่าง”  โดยได้รับเกียรติจาก  คุณพรชัย  จิตศรัณญูกูล  เจ้าของพรชัยฟาร์ม  คุณยุทธ  เผือกพ่วง  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ตำบลบ้านกร่าง  และ คุณธัญพร  แดงรอด  ประธานกรรมการบริษัท นุชฟอร์ไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  เป็นแขกรับเชิญในการเสวนาให้ความรู้กับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ครั้งนี้ 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา