โลโก้เว็บไซต์ เสวนาอดีตราชมงคลบ้านกร่าง21ก.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เสวนาอดีตราชมงคลบ้านกร่าง21ก.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 21 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาการเสวนา เรื่อง  “อดีต   ปัจจุบัน  อนาคต ของราชมงคลบ้านกร่าง”
วันที่  21 กันยายน  2561  ที่ห้องประชุมหิรัญญิการ์  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  กล่าวต้อนรับพร้อมทั้ง เป็นผู้ดำเนินรายการกิจกรรมการเสวนา  ในหัวข้อเรื่อง  “อดีต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา