โลโก้เว็บไซต์ โครงการ “การประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ “การประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 กันยายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1959 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  9 กันยายน 2561 ดร.โสภณา  สำราญ  รักษาราชการแทนรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์  นักเรียนและนักศึกษา  จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย และ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา  ที่เข้าร่วมโครงการ “การประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  พิษณุโลก”  ในการศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ  หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  หลักสูตรสัตวศาสตร์  หลักสูตรประมง  หลักสูตรพืชศาสตร์  และเครื่องจักรกลเกษตร  ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนนักศึกษา จาก 5 สถาบัน  ที่เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ 

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา