โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะการใช้ภาษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะการใช้ภาษา

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 กันยายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 546 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะการใช้ภาษาให้กับ นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาให้ดียิ่งขึ้น    กิจกรรมภายในงาน ได้แก่

1. การแข่งสะกดคำภาษาอังกฤษ

2.  การแข่งสะกดคำยากภาษาไทย

3. การแข่งตอบคำถามภาษาอังกฤษ

4. การประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ

และ 5. การประกวดร้องเพลงภาษาจีน

       โดยได้รับเกียรติ​จาก​ Mr.Leon Van der Merwe ครูชาวต่างชาติจากรร.เฉลิมขวัญสตรี มาเป็นกรรมการร่วมตัดสินการแข่งขันภาษาอังกฤษในครั้งนี้

 

ภาพ/ข่าว – อ.ธีร์วรา  แสงอินทร์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา