โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร9ก.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร9ก.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการ “การประชาสัมพันธ์คณะฯ เพื่อพัฒนาตัวป้อนเชิงรุก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่  9 กันยายน 2561 ดร.โสภณา  สำราญ  รักษาราชการแทนรองคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวต้อนรับคณะครู อาจารย์  นั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา