โลโก้เว็บไซต์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 กันยายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 กันยายน 2561   ที่ห้องประชุม​หิรัญ​ญิการ์​ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ​  รศ.เริงน​ภรณ์​ โม้พวง​  รักษาราชการ​แทนผู้อำนวยกองการศึกษา​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธาน​เปิดโครงการ​อบรมเชิงปฏิบัติการ​นำเสนอแบบมืออาชีพ​ โดย​คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตร​  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดขึ้น  ได้รับเกียรติ​จากอาจารย์​ทองสุข​ มันตาทร​  อดีต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา เป็นวิทยากร​  ​ทั้งนี้ เพื่อแนะแนวทางให้กับนักศึกษา ระดับชั้นปีที่ 3-4 คณะวิทยาศาสตร์​และ​เทคโนโลยี​การเกษตร  มีความรู้ ความสามารถและชำนาญการในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง การนำเสนอผลงานหรือแนวความคิด ที่มีความน่าเชื่อถือ ด้านทักษะการนำเสนอ แบบมืออาชีพ ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นต่อนักศึกษาในการพัฒนาให้สามารถประสบความสำเร็จได้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการสมัครงาน    ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  และเป็นวิธีการที่สามารถเพิ่มศักยภาพของนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติได้อย่างมีคุณภาพ  ต่อไป

    

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา