โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษาแข่งทักษะ5ก.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ศูนย์ภาษาแข่งทักษะ5ก.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะการใช้ภาษา
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561  ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมการแข่งขันด้านทักษะการใช้ภาษาให้กับ นักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้ภาษาให้ดียิ่งข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา