โลโก้เว็บไซต์ อบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ8ก.ย.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

อบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ8ก.ย.61

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 9 กันยายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนำเสนอแบบมืออาชีพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
วันที่ 8 กันยายน 2561   ที่ห้องประชุม​หิรัญ​ญิการ์​ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ​  รศ.เริงน​ภรณ์​ โม้พวง​  รักษาราชการ​แทนผู้อำนวยกองการศึกษา​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา