โลโก้เว็บไซต์ โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1156 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์  หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 13  ประจำปี 2561 โดยมี พระสุเมศ  สุเมโธ  และ พระวิทยากรจากวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร  อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่        ทำการฝึกนั่งสมาธิตามแนวสติปัฏฐาน 4    การสนทนาธรรม      ในวันสุดท้ายของการฝึกปฏิบัติธรรม  ยังมีกิจกรรม  ทอดผ้าป่าความดี ตัดความชั่ว และ  การปฏิญาณตนเป็นคนดีถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร     ซึ่งมี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม จำนวน 170 คน    ระหว่างวันที่  31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2561   ณ หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

          ทั้งนี้  เพื่อส่งเสริมด้านวัฒนธรรมให้กับนักศึกษา  ฝึกฝนมีความรู้การปฏิบัติธรรม  และพัฒนาจิต อันจะส่งผลให้เกิดสมาธิ  สติ และ ปัญญา เพื่อประโยชน์ในศึกษาเล่าเรียนและการดำเนินชีวิต  เป็นผลให้เกิดการพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาคนและส่งเสริมสังคมที่เกื้อกูลธรรม   ให้กับนักศึกษาเป็นผู้ที่มีความเก่ง ดี มีความสุข และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา