โลโก้เว็บไซต์ ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 13   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 13

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ผศ.สุภวรรณ พันธุ์จันทร์  หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา