โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเตาชีวมวล รุ่นนวัตกรรมใหม่ ตามโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา    | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

รับมอบเตาชีวมวล รุ่นนวัตกรรมใหม่ ตามโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2672 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 30 สิงหาคม  2561   อ.วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  และ รศ.เดชา   นาวานุเคราะห์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  รับมอบเตาชีวมวล รุ่นนวัตกรรมใหม่ จาก พล.ท.กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค 3 และ พล.ต.กฤษณะ วัชรเทศ ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน.  เพื่อสนับสนุนด้านการเรียนการสอนของนักศึกษาและใช้ประโยชน์ภายในมหาวิทยาลัยฯต่อไป    กิจกรรมครั้งนี้  ดำเนินการงานตามโครงการจัดตั้งชุมชนปรองดองสมานฉันท์เพื่อการพัฒนา   โดย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 จัดขึ้น มีการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการสร้างเสริมชุมชนปรองดองสมานฉันท์ เพื่อความพอเพียง ให้แก่ปราชญ์ชาวบ้าน และ จนท.กอ.รมน.ภาค 3 จำนวน 120 คน  ณ อาคารปฏิบัติการความเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   มีกิจกรรมการฝึกการใช้เตาชีวมวล เพื่อเผาถ่านคุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ในธรรมชาติ และ การกลั่นน้ำส้มควันไม้ นำไปใช้ทดแทนยาฆ่าแมลง  การฝึกอบรมการทำอาหารปลา จากวัสดุดิบที่หาง่ายและราคาถูกในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลา  โดยมี รศ.เดชา   นาวานุเคราะห์  เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้ความรู้

ขอบคุณภาพจาก กอ.รมน.ภาค 3

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา