โลโก้เว็บไซต์ การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  ประจำปีการศึกษา 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1684 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 29  สิงหาคม  2561  สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  ในโครงการกีฬานักศึกษาใหม่สัมพันธ์ ปีการศึกษา 2561   โดยการแข่งขันของนักศึกษา  3  คณะ  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  และ  คณะวิศวกรรมศาสตร์    ณ   อาคารอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

ผลการแข่งขัน    ชนะเลิศ  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 

อันดับที่สอง  คณะวิศวกรรมศาสตร์

อันดับที่สาม  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

 

ภาพ-อ.สุภภณ  พลอยอิ่ม

ข่าว-ปภาดา  พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา