โลโก้เว็บไซต์ การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 31 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์ ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 29  สิงหาคม  2561  สโมสรนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  จัดกิจกรรมการประกวดสแตนเชียร์และเชียร์ลีดเดอร์  ในโครงการกีฬานักศึกษาใหม่สัมพันธ์ ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา