โลโก้เว็บไซต์ ร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว  ประจำปี 2561” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561”

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 15 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาร่วมพิธีเปิด งาน “เกษตรรุ่งเรืองและของดีเมืองสองแคว ประจำปี 2561”
วันที่ 14 สิงหาคม  2561 เวลา  18.30 น.  อาจารย์สุรีย์พร  ใหญ่สง่า  รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและสวัสดิการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พร้อมด้วย  คณะผู้บร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา