โลโก้เว็บไซต์ การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  10ส.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 10ส.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 10 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาการฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่  10 สิงหาคม  2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  จัดงานฝึกซ้อมย่อยพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ครั้งที่ 32  ประจำปีการศึกษา 2560   ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา