โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  12 สิงหาคม 2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 877 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 8 สิงหาคม  2561 รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ ด้านหน้าอาคารอำนวยการ  โดยมีคณาจารย์ พนักงานและนักศึกษาร่วมงาน   ภายในพิธีประกอบด้วยผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 คณะผู้บริหารลงนามถวายพระพร  พิธี ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มทอง-พุ่มเงิน แล้วเปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ พิ ธีกล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลประธานและผู้ร่วมพิธีร่วมร้อง เพลง “สรรเสริญพระบารมี”   เพลง “สดุดีพระแม่เจ้า”  ประธานและผู้ร่วมพิธีกล่าวคำ  “ทรงพระเจริญ”  3  ครั้ง  ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดี  และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงพสกนิกรชาวไทย ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ   เพื่ออำนวยประโยชน์แก่อาณาประชาราษฎร์  โดยได้พระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกรผู้ยากไร้  ให้สามารถพึ่งพาตนเองในด้านต่างๆ ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน  ทรงพระราชทานความช่วยเหลือด้วยทรงอาทรห่วงใยเป็นที่ประจักษ์ประทับอยู่ในใจของพสกนิกรชาวไทยตลอดมา

 

ภาพ-อ.สุภภณ พลอยอิ่ม , ศิริลักษณ์  เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา