โลโก้เว็บไซต์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  -2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 -2561

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 8 สิงหาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 12 สิงหาคม 2561
วันที่ 8 สิงหาคม  2561 รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา