โลโก้เว็บไซต์ พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10-26ก.ค.61 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10-26ก.ค.61

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 26 กรกฎาคม 2561 โดย มทร.ล้านนาพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  66   พรรษา  (28  กรกฎาคม  2561)
วันที่ 26 กรกฎาคม  2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวช...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา