โลโก้เว็บไซต์ โครงการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โครงการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 930 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัด โครงการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561  โดย รศ.ดร.คมสัน​ อำนว​ย​สิทธิ์​ อาจารย์​อาวุโส​ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน ณ อาคารอเนกประสงค์

                กิจกรรมภายในงานได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง นายอนุชิต  โมลา  กำนันตำบลบ้านกร่าง    คุณจรวย ดีแล้ว  ผู้แทนจากสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง   พบกับนักศึกษาใหม่    กิจกรรมแนะนำการทำงานหน่วยงานภายในกองการศึกษา   การบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา โดย รศ.ศิลศิริ  สง่าจิตร  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา  การบรรยาย เรื่อง จริยธรรมกับนักศึกษาใหม่ในการพัฒนาชาติและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  โดย พ.ท.รุ่งคุณ  มหาปัญญาวงศ์  จากกองทัพภาคที่ 3  

การให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา โดย รศ.ดร.สมชาติ  หาญวงษา อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์

และ งานฟาร์มการผลิตพืชไร่นา  ตามกำหนดการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (GAP)  และ กิจกรรมโครงการราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีข้าวไทย (ดำนา)  ณ แปลงนาสาธิต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  มุ่งเน้นการรับน้องอย่างสร้างสรรค์  ควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงในการรับน้อง  เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วมหาวิทยาลัยฯ เกิดความอบอุ่นใจ  ความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษา ในสถาบัน  เกิดความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาเล่าเรียนให้ประสบความสำเร็จเป็นที่ภาคภูมิใจของครอบครัว  ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ จะสร้างแรงผลักดันในการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา  มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม และประเทศชาติ ต่อไป

 

ภาพ – ทีมงานประชาสัมพันธ์(ธีร์วรา  แสงอินทร์ , ศิริลักษณ์ เสน่หา , สุภภณ  พลอยอิ่ม ,ปภาดา พลอยอิ่ม)

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา