โลโก้เว็บไซต์ นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 มิถุนายน 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1851 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 มิถุนายน 2561  รศ.เริงนภรณ์  โม้พวง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วย  อ.วริศ  จิตต์ธรรม  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และคณาจารย์  ร่วมต้อนรับพร้อมให้คำแนะนำ  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 จำนวน  99  คน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ประจำการศึกษา  2562  ต่อไป

 

ภาพ-ศิริลักษณ์  เสน่หา

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา