โลโก้เว็บไซต์ ปฐมนิเทศ24มิ.ย.2561   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ปฐมนิเทศ24มิ.ย.2561

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 24 มิถุนายน 2561 โดย มทร.ล้านนาโครงการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  กำหนดจัด โครงการ ปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา  2561  โด...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา