โลโก้เว็บไซต์ กิจกรรมบริจาคโลหิต | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

กิจกรรมบริจาคโลหิต

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1050 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  แผนกพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ บริเวณอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ร่วมบริจาค จำนวน 60 คน ได้รับโลหิตจำนวนทั้งสิ้น 21,200 ซีซี  นอกจากนี้ มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 12 คน และ ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 10 คน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้ตระหนักและมีน้ำใจในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน

 

         

ภาพ-พิรานันท์  นามมุลตรี

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา