โลโก้เว็บไซต์ ราชมงคลพิษณุโลก ชนะเลิศการประกวดมารยาท ในการแข่งขัน ราชมงคลทั่วประเทศ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ราชมงคลพิษณุโลก ชนะเลิศการประกวดมารยาท ในการแข่งขัน ราชมงคลทั่วประเทศ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2063 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการศิลปศาสตร์ราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 3  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ศูนย์พณิชยการพระนคร  เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561   จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพ และเสริมสร้างประสบการณ์ ตลอดจนเป็นเวทีในการแสดงความสามารทางด้านวิชาการและวิชาชีพให้กับนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง ให้เป็นที่ยอมรับของสายอาชีพและภาคอุตสาหกรรม โดยมีกิจกรรมการแข่งขันที่น่าสนใจมากมาย ได้แก่ การแข่งขันทักษะด้านภาษา การแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันทักษะด้านการโรงแรม การประกวดสุนทรพจน์ การประกวดมารยาทไทย และการประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ

 

          งานครั้งนี้ คณาจารย์ และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขันหลายรายการ  ได้แก่ การประกวดมารยาทไทย โดยนางสาวปราถนา ฤทธิรอน และนายวสันต์ คำนอก   นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารชั้นปีที่ 3  ได้รับรางวัลชนะเลิศ  ซึ่งมี อาจารย์วยุกร เกตุน้อย เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อมให้กับนักศึกษา   และ การแข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ  นางสาววารุณี อินทร์แป้น นางสาวสุรัชดา จูจ้อย และ นางสาวภาวิณี จันทา นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลชั้นปีที่ 3 และ 4  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่ 1   ซึ่งมี Mr.Reuben H.Esteban  เป็นผู้ควบคุมและฝึกซ้อม 

          คณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ขอชื่นชมและยกย่อง ภาคภูมิใจ กับคณาจารย์และนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  ที่มุ่งมั่นฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันจนประสบความสำเร็จได้รางวัลชนะเลิศมาให้พวกเราได้ร่วมยินดี.
               

         

 

ปภาดา พลอยอิ่ม – รายงานออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา