โลโก้เว็บไซต์ ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนา  Indonesian Culture and Arts : at a Glance | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ศูนย์ภาษา มทร.ล้านนา พิษณุโลก จัดโครงการสัมมนา Indonesian Culture and Arts : at a Glance

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 กุมภาพันธ์ 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1442 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00-15.00น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล  จัดโครงการสัมมนา หัวข้อ Indonesian Culture and Arts : at a Glance  ณ. ห้อง 12310 อาคารคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ต้องหทัย ทองงามขำ หัวหน้าหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล เป็นประธานเปิดโครงการ  มีคณาจารย์สาขาศิลปศาสตร์ และ นักศึกษา   เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาอินโดนีเซียซึ่งเป็นสมาชิกของอาเซียน  กิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้  เป็นการเรียนรู้การสื่อสารระหว่างประเทศในภาษาอังกฤษ ในความร่วมมือกับภาษาตะวันตก (ภาษาอังกฤษ) ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาอินโดนีเซีย  โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Bhawika Hikmat และ Mr.Robertus Pujo จากคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรการอบรมตามโครงการดังกล่าว        

ภาพ- จิตรานุช  ปิ่นศักดิ์

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา