โลโก้เว็บไซต์ บริจาคโลหิต13ก.พ.2561 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

บริจาคโลหิต13ก.พ.2561

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 13 กุมภาพันธ์ 2561 โดย มทร.ล้านนากิจกรรมบริจาคโลหิต
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561  แผนกพยาบาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมกับ  สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก  และ โรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก  จัดกิจกรรมบริ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา