โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 522 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

เช้าวันที่  24 มกราคม 2561  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร(พิษณุโลก)    ร่วมเป็นกำลังในและส่งตัวนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ  ระหว่างวันที่  25 – 26 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  จ.สุรินทร์  

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา