โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3   | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

นักศึกษาพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนานักศึกษาพร้อมเข้าแข่งขันทักษะวิชาการเกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3
เช้าวันที่  24 มกราคม 2561  รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย  รศ.ศีลศิริ  สง่าจิตร  รองคณบดีคณะวิ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา