โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดพิษณุโลก | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 มกราคม 2561 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 623 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันนี้(24 ม.ค.61) รศ.ดร.คมสัน  อำนวยสิทธิ์  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมงานการตรวจประเมินกำนันยอดเยี่ยมของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2561 ของนายอนุชิต  โมลา  กำนันตำบลบ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก  ซึ่ง  ผศ.ดร.กฤษดา กาวีวงศ์  หัวหน้าศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  และ งานประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดนิทรรศการความร่วมมือระหว่าง กำนันตำบลบ้านกร่าง  กำนัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

         

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา