โลโก้เว็บไซต์ 16ม.ค.61ทำบุญวันครู | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

16ม.ค.61ทำบุญวันครู

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 16 มกราคม 2561 โดย มทร.ล้านนาทำบุญเนื่องในวันครูประจำปี2561
วันที่ 16 มกราคม 2561 ผศ.สุภวรรณ  พันธุ์จันทร์ หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นำทีม  ผู้ช่วยรองอธิการบดี  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา