โลโก้เว็บไซต์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์กับกองทัพภาคที่3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์กับกองทัพภาคที่3

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1378 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.บุญเจิด กาญจนา   และ นางสาวภัทรพร  ชัยสิทธิ์  ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการนาอินทรีย์ ในโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์ กองทัพภาคที่ ๓) โดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมดำเนินการเป็นนักวิชาการให้คำแนะนำและคำปรึกษา ในโครงการฯ    กิจกรรมครั้งนี้ สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 เมื่อครั้งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเสด็จฯ เยี่ยมชมโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่๓ และทรงโยนกล้าพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาอินทรีย์ ปัจจุบันถึงเวลาเหมาะสมในการเกี่ยวข้าว  โดยมี พลโท วิจักขฐ์  สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธาน  พร้อมด้วย นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  ณ กองพันทหารม้าที่ 9  กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศ อ.เมือง จ.พิษณุโลก     ทั้งนี้  นายทนงศักดิ์  ดีใจ   ผู้ดูแลโรงสีข้าวราชมงคลล้านา พิษณุโลก  นำรถเกี่ยวข้าวของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมเกี่ยวข้าวในแปลงนาอินทรีย์ ครั้งนี้

 

ภาพ ศรัญญา  งามกระบวน

ข่าว – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา