โลโก้เว็บไซต์ การแถลงข่าวและการประชุมจับสลากแบ่งสาย  การแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

การแถลงข่าวและการประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬา ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34 “หิรัญญิการ์เกมส์”

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 24 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 3089 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ที่หอประชุมราชมงคลบ้านกร่าง 50 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายไพบูลย์  ณะบุตรจอม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานการแถลงข่าวและการประชุมจับสลากแบ่งสาย การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2560  พร้อมด้วย  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดการแข่งขัน และ กิจกรรมในการแข่งขัน    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระ จูน้อยสุวรรณ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา       และ    จ่าสิบเอกเสน่ห์  คุ้มเกตุ นายกสมาคมกีฬาจังหวัดพิษณุโลก   กล่าวถึง การเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการตัดสินกีฬา  อีกทั้ง  ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกร่าง ร่วมงาน

          การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 34  “หิรัญญิการ์เกมส์”   มีสโลแกนว่า “สานสร้างมิตรไมตรี สร้างคนดี ด้วยกีฬา”  มีตราสัญลักษณ์  "หิรัญญิการ์เกมส์”   ประกอบด้วย ซุ้มเรือนแก้วพระพุทธชินราช  และ รูปวาดลายเส้นอ่อนช้อนของดอกหิรัญญิการ์          ด้วยมหาวิทยาลัยฯ   ตั้งอยู่ในตำบลบ้านกร่าง จึงได้นำ   ไก่ชนพระนเรศวร หรือ ไก่เหลืองหางขาว  มาเป็นสัตว์นำโชคในการแข่งขัน โดยตั้งชื่อให้ว่า  “เจ้าบ้านกร่าง

          มีการแข่งขันกีฬา จำนวน  15 ชนิด  ได้แก่ ฟุตบอล  บาสเกตบอล วอลเลย์บอล กรีฑา  เทเบิลเทนนิส  เทนนิส  แบดมินตัน เปตอง  วอลเลย์บอลชายหาด  ฟุตซอล  เซปักตะกร้อ  ครอสเวิรด์  หมากรุกไทย ตะกร้อลอดห่วง  และ หมากล้อม  โดยมีนักกีฬาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ เชียงราย ลำปาง  ตาก น่าน  และ พิษณุโลก เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1,900  คน    ทำการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6 – 11 ธันวาคม 2560  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ 

          การแข่งขันกีฬา ครั้งนี้ มุ่งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน ของนักศึกษาและบุคลากรภายในสถาบันเดียวกัน      เกิดการพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกีฬาเพื่อสุขภาพ    การแข่งขันกีฬาส่งเสริมให้ นักศึกษา บุคลากร สามารถพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม รู้จักการแก้ปัญหา รู้จักการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีวินัย และเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อส่วนรวม   อีกทั้ง ยังส่งผลให้ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร และนักศึกษา มีประสบการณ์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกันด้วยความเข้มแข็ง ภาคภูมิ เกื้อกูล และสามัคคี

ข่าว/ภาพ – ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา