โลโก้เว็บไซต์ เกี่ยวข้าวกับกองทัพ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

เกี่ยวข้าวกับกองทัพ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 พฤศจิกายน 2560 โดย มทร.ล้านนาม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาอินทรีย์กับกองทัพภาคที่3
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พร้อมด้วย ผศ.บุญเจิด กาญจนา   และ นางสาวภัทรพร  ชัย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา