โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2011 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยฯ    รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี    และคณะทีมงาน  เข้าพบ นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เพื่อทำการคารวะแนะนำตัว พร้อมทั้ง ขอรับฟังคำแนะนำและปรึกษาหารือในการดำเนินงาน ณ ห้องรับรอง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา