โลโก้เว็บไซต์ ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะ เข้าพบ แม่ทัพภาคที่3 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะ เข้าพบ แม่ทัพภาคที่3

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 2160 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  เข้าพบ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ  เพื่อทำการคารวะแนะนำตัวและทีมงาน พร้อมทั้ง ขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่ม

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา