โลโก้เว็บไซต์ 2017-11-22 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-11-22

ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  เข้าพบ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์  ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  เพื่อ คารวะแนะนำตัวและทีมงาน  พร้อมทั้ง ขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน ณ  ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันพัฒนาสี่แยกอิน... >> อ่านต่อ


ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมคณะ เข้าพบ แม่ทัพภาคที่3
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  เข้าพบ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมคณะ  เพื่อทำการคารวะแนะนำตัวและทีมงาน พร้อมทั้ง ขอรับคำแนะนำในการดำเนินงาน ณ ห้องรับรอง 1 กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมห... >> อ่านต่อ


ล้านนาสัญจร ณ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
พุธ 22 พฤศจิกายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย  รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี  คณบดี  ผู้อำนวยการกอง  สภาคณาจารย์และข้าราชการ   สภาวิชาการ  และคณะทีมงาน  จัดกิจกรรมโครงการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการงานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนการพัฒนาเชิงบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม(ล้านนาสัญจร) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 3 ทั้งหมด 3


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา