โลโก้เว็บไซต์ งาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่งปวงชน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

งาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่งปวงชน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1149 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่งปวงชน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 สาขาพิษณุโลก ดำเนินงานจัดขึ้น  เนื่องจาก วันที่  21 ตุลาคม ของทุกปี เป็น  “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ” เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับป่าไม้ของประเทศไทย โดยมี รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  คณาจารย์  เจ้าหน้าที่และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   พร้อมด้วย  ผู้บริหารจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ผู้นำท้องถิ่น  ผู้นำชุมชน นักเรียนและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม บำรุงดูแลรักษาต้นไม้ ภายในพื้นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

 

 ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา