โลโก้เว็บไซต์ ชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ชนะเลิศการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 3 พฤศจิกายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 4172 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560  ที่พิพิธภัณฑ์ชาวแพ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครพิษณุโลก  นายอำนาจ  ชื่นแสงมอญ  หัวหน้าสำนักงานฝ่ายกิจการนักศึกษา  นำทีมนักศึกษา พร้อมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ประกอบด้วย

นายมังกร ฟักทอง (ศิษย์เก่า) 

นายอนุพงศ์ ยอดเพชร สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

นายดนัย  เรียมหอม  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

นายปภารินทร์  ด้วงรอด  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร

นายธนายุทธ เนียมหอม  สาขาการจัดการ

          เข้าร่วมประกวดการประดิษฐ์กระทงฝีมือจากวัสดุธรรมชาติย่อยสลายง่าย อาทิ ใบตอง ดอกไม้ หยวกกล้วย  ภายในงานลอยกระทงสองแควแลอดีตเมืองพิษณุโลก ประจำปี 2560 ซึ่งจากการตัดสินของคณะกรรมการ ทีมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ(ประเภทประชาชนทั่วไป) มาครองได้สำเร็จ พร้อมรับรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ  โดย คณะผู้บริหาร  บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ขอแสดงชื่นชมยินดีและภาคภูมิใจกับผู้เข้าประกวดครั้งนี้

 

ผลการประกวดประดิษฐ์กระทงฝีมือ ระดับประชาชนทั่วไป

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (พิษณุโลก)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ร้านอินทาวน์

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนผดุงราษฎร์พิษณุโลก

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ โอเล่บายศรีนาคราช

 

ปภาดา พลอยอิ่ม - รายงาน 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา