โลโก้เว็บไซต์ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันต้นไม้ประจำปีของชาติ2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 31 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนางาน “สืบสานพระราชปณิธาน องค์แม่ฟ้าและพ่อหลวง สู่งปวงชน” เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  นายฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานเปิดงาน “สืบสานพระราชปณิธา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา