โลโก้เว็บไซต์ ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมงานรัฐพิธี วันปิยมหาราช

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 23 ตุลาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1174 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา  พร้อมด้วย  อาจารย์บุญฤทธิ์  สโมสร รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา  และ ผศ.ดร.กฤษดา  กาวีวงศ์   รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  ร่วมวางพวงมาลาดอกไม้สด ถวายราชสักการะ ในงานรัฐพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี 2560 โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเอกชน  เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า      ณ  บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา