โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการแสดงมหรสพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมการแสดงมหรสพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1495 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุมติดตามคณะทำงาน  การแสดงมหรสพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมี ผศ.ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม   พร้อมด้วย   รศ.เดชา  นาวานุเคราะห์  ผู้อำนวยการกองการศึกษา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ภาควิชาศิลปะการแสดง และ ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร  นอกจากนี้ ได้รับความร่วมมือจาก ครู นักเรียน โรงเรียนต่างๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก  และ ศิลปินภาคประชาชน  ร่วมการแสดง  ในวันที่ 26  ตุลาคม 2560  ระหว่างเวลา  18.00 – 21.00 น.  และ เวลา 22.30 – 24.00 น.  ณ  ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  อ.เมือง จ.พิษณุโลก

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา