โลโก้เว็บไซต์ ประชุมการแสดงมหรสพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมการแสดงมหรสพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย มทร.ล้านนาประชุมการแสดงมหรสพ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.9
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประชุม...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา