โลโก้เว็บไซต์ ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพระราชทานปริญญาบัตร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพระราชทานปริญญาบัตร

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 20 ตุลาคม 2560 โดย ณัฏฐภัทร มาแดง จำนวนผู้เข้าชม 1371 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

แจ้งสำหรับบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่31 ในวันที่ 20 พฤศจิการยน 2560 ทุกพื้นที่ 1)สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าพระราชทานปริญญาบัตรได้ที่ https://graduation.rmutl.ac.th ที่เมนู ตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 2)และสามารถตรวจสอบแถวและลำดับที่นั่งในวันรับจริงได้ที่เมนู ค้นหาแถวและลำดับที่นั่ง ตั้งแต่วันที่16 พฤศกายน 2560 เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดการรับได้ที่กองการศึกษาทุกพื้นที่ และกองพัฒนานักศึกษาโทร 053-921444 ต่อ 1400


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา