โลโก้เว็บไซต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 972 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 15 มิถุนายน 2560  เวลา  18.00 น.  พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2560    โดยมี ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วย  คณาจารย์  พนักงาน  และนักศึกษา  เข้าร่วมพิธีจำนวนกว่า  450 คน   ณ    อาคารอเนกประสงค์      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก 

ภาพ-สุภภณ พลอยอิ่ม 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา