โลโก้เว็บไซต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  2560 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 2560

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 20 มิถุนายน 2560 โดย มทร.ล้านนา

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา