โลโก้เว็บไซต์ ประชุมเรื่องข้าวร่วมกับสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประชุมเรื่องข้าวร่วมกับสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1422 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 16 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00-12.00 น.  ที่ห้องประชุม 1423 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ ประธานสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน  พร้อมด้วย นายธัชชัย  สีสุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.ทินกร ทาตระกูล รองอธิการบดี , คณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก , คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม , นายกสามาคมสื่อสารมวลชนพิษณุโลก , ผู้นำชุมชนตำบลบ้านกร่าง , คุณกฤษณา ธรรมชีวัน ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรนิคมบางระกำ  , คุณสุณี  สุวรรณนภาศรี กรรมการบริหาร บริษัท WSN Technology Co.,LTD พร้อมทีมงาน , และคณะกรรมการจากหลายภาคส่วน ร่วมประชุมหารือ ในหัวข้อเรื่องข้าวร่วมกับสถาบันพัฒนาสีแยกอินโดจีน เพื่อร่วมกันระดมแนวคิด พัฒนามาตรฐานการผลิตข้าวคุณภาพ  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้บริโภคข้าวที่ปลอดภัย มีประโยชน์และมีคุณภาพ

 

ภาพ/ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา