โลโก้เว็บไซต์ พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยางและพิธีบวงสรวงพระพิรุณ  | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

พิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยางและพิธีบวงสรวงพระพิรุณ

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 15 มิถุนายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 428 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  15 มิถุนายน 2560   เวลา  07.00 น.  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   พร้อมด้วย คณาจารย์  พนักงาน  และนักศึกษา    จัดพิธีสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่มหาวิทยาลัยฯ    โดยมี นายกสโมสรนักศึกษา กล่าวนำคำสักการะเจ้าพ่อปู่ยาง

และ เวลา  08.00 น.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก    กำหนดจัด พิธีบวงสรวงพระพิรุณ  ประจำปีการศึกษา  2560   โดยมี พระวรญาณมุณี  หรือ หลวงตาละมัย  เจ้าอาวาสวัดอรัญญิก  อำเภอเมืองพิษณุโลก  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์     และ ดร.ทินกร  ทาตระกูล รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   เป็นประธานฝ่ายฆราวาส    ณ  บริเวณลานเอนกประสงค์องค์พระพิรุณทรงนาค ซึ่งได้รับเกียรติจาก  คุณสำเนาว์  พุกละออ  นายกสมาคมศิษย์เก่าเกษตรบ้านกร่าง พร้อมคณะกรรมการ ร่วมงาน ทั้งนี้  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ของคณาจารย์ พนักงาน และนักศึกษา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก   


ภาพ-สุภภณ พลอยอิ่ม 

ข่าว - ปภาดา พลอยอิ่มออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา