โลโก้เว็บไซต์ ร่วมรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร กับ อบต.บ้านกร่าง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ร่วมรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร กับ อบต.บ้านกร่าง

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2560 โดย นางปภาดา พลอยอิ่ม จำนวนผู้เข้าชม 1000 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่  11 เมษายน 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดและมอบของสนับสนุน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ บริเวณหน้า หจก.สมควรโยธา  ถนนสิงห์วัฒน์ – ทางหลวงแผ่นดินสายพิษณุโลก-สุโขทัย  ตำบลบ้านกร่าง ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก  โดยมีว่าที่ร้อยตรีธรรมนูญ  ท้าวฮ้าย นายกองค์การบริหารตำบลบ้านกร่าง  พร้อมกับ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ทหาร  ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ อปพร.ตำบลบ้านกร่าง จัดเตรียมเครื่องมือในการกู้ชีพ กู้ภัย  เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ ตลอด 24 ชั่วโมง  และรณรงค์การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   ระหว่างวันที่ 11 -17 เมษายน  2560 รวม 7 วัน เพื่อลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

 

ข่าว/ภาพ - ปภาดา พลอยอิ่ม ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา