โลโก้เว็บไซต์ ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 11 เมษายน 2560 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 4425 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ประกาศหมายเลขประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ

ลิงค์ประกาศหมายเลขออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา