โลโก้เว็บไซต์ 2017-04-11 | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

 วันที่ : 2017-04-11

แสดงความยินดีประธาน LIMEC 3 ประเทศ (ไทย,ลาว,เมียนมาร์)
อังคาร 11 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  11 เมษายน 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับคุณฐิติ วิศวชัยวัฒน์  ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งประธาน >> อ่านต่อ


ประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร
อังคาร 11 เมษายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวบุคลากร

ประกาศหมายเลขประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการลิงค์ประกาศหมายเลข >> อ่านต่อ


ร่วมรณรงค์ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร กับ อบต.บ้านกร่าง
อังคาร 11 เมษายน 2560 / ข่าวกิจกรรม

วันที่  11 เมษายน 2560  ดร.ทินกร  ทาตระกูล  รองอธิการบดี มทร.ล้านนา พิษณุโลก  พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดและมอบของสนับสนุน ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกร... >> อ่านต่อ


รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยครั้งที่ 7/2559
อังคาร 11 เมษายน 2560 / ข่าวทุน/วิจัย ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยครั้งที่ 7/2559 มีรายนามดังต่อไปนี้ ตามเอกสารแนบ>> รายละเอียดเพิ่มเติม >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 4 ทั้งหมด 4


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา